NLP

NLP (Neuro Linguistic Programming) on malli aivojen toiminnasta; siitä miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. Sen avulla voidaan tehostaa tavoitteiden saavuttamista. NLP-valmennuksessa voit helposti saada käyttöösi piilevät henkiset ja fyysiset voimavarasi, sisäsyntyiset kyvyt ja luovuuden. Keskittyminen ja rentoutuminen myös tehostuvat NLP-harjoitteiden myötä.

Mitä NLP-valmennuksessa tapahtuu?

Lyhyesti kuvattuna valmennussessio sisältää alkukeskustelun, jossa kartoitetaan asiakkaan nykytilanne ja asetetaan tavoite. Sitten tavoitetta kirkastetaan ja sen tiellä olevia esteitä työstetään NLP-tekniikoiden avulla esimerkiksi mielikuvatyöskentelyä, kirjoittamista tai syvärentoutusta hyödyntäen asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Mihin NLP-valmennusta tarvitaan?

NLP:tä voidaan hyödyntää kaikilla elämänalueilla, joilla tarvitaan kykyä vaikuttaa omaan ajatusmaailmaan ja toisiin ihmisiin. Työelämä, opetusala, henkilökohtainen elämä… NLP-valmennuksen keskiössä ovat vuorovaikutus ihmisten välillä sekä aivojen toimintaan vaikuttaminen. Sen avulla voidaan siis esimerkiksi tehostaa oppimista ja paineensietoa, kehittää esiintymistaitoja, lievittää pelkoja ja vahvistaa itsetuntoa. Tämä tapahtuu tiedostaen ja muokaten uskomuksia itsestä ja muista.